Τι κάνουμε

Ένα δείγμα της δουλειάς μας

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα των έργων που έχουμε εκτελέσει.


ΚΑΠΝΙΚΗ

ΚΑΠΝΙΚΗ

Την 18η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν εκλογές από τους Έλληνες καπνοπαραγωγούς στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΗ) από τις οποίες αναδείχτηκε νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και νέο 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Ημερομηνία

19 Οκτωβρίου 2018

Ετικέτες

Παροχή υπηρεσιών